เลือกปี    
พฤศจิกายน
24 - 25 พฤศจิกายน เดินทางพบนักลงทุนในประเทศสิงค์โปร์ จัดโดย ดีบี ทิสโก้    
18 พฤศจิกายน AIS Annual Investor Day 2016 (available only English)    
15 พฤศจิกายน กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์    
14 - 15 พฤศจิกายน Global TMT Conference 2016 ในประเทศฮ่องกง จัดโดย เจพี มอร์แกน    
08 พฤศจิกายน ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2559    
08 พฤศจิกายน แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2559 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์    
กันยายน
28 กันยายน เดินทางพบปะนักลงทุนในประเทศมาเลเซีย โดย ซีไอเอ็มบี    
26 - 27 กันยายน เดินทางพบปะนักลงทุนในประเทศสิงคโปร์ โดย ซีไอเอ็มบี    
13 - 14 กันยายน เดินทางพบปะนักลงทุนในประเทศฮ่องกง จัดโดย ภัทร    
5 - 9 กันยายน เดินทางพบปะนักลงทุนในประเทศยุโรป จัดโดย แมคควอลี่    
สิงหาคม
31 สิงหาคม - 2 กันยายน Thailand Focus 2016 จัดโดย ภัทร    
18 สิงหาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์    
17 สิงหาคม งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2559    
15 สิงหาคม พบกองทุนในประเทศ จัดโดย ธนชาต    
04 สิงหาคม ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี 2559    
04 สิงหาคม แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี 2559 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์    
มิถุนายน
22 - 23 มิถุนายน เดินทางพบนักลงทุนในประเทศฮ่องกง จัดโดย บีเอ็นพี พารีบาส์    
10 มิถุนายน กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์    
7 - 8 มิถุนายน เดินทางพบนักลงทุนในประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.โนมูระ    
06 มิถุนายน พบกองทุนในประเทศ จัดโดย บล.กสิกร    
พฤษภาคม
31 พฤษภาคม Singtel Investor Day ในประเทศสิงคโปร์ จัดโดย สิงเทล    
09 พฤษภาคม แถลงผลประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2559 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์    
09 พฤษภาคม ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2559    
มีนาคม
29 มีนาคม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559     (คลิกเพื่อดูข้อมูล)
14 - 15 มีนาคม The 19th Annual AsiaPac Technology Conference ในประเทศไต้หวัน จัดโดย Bank of America Merrill Lynch    
14 - 15 มีนาคม HK Summit ในประเทศฮ่องกง จัดโดย บล.มอร์แกน สแตนลีย์    
9 - 10 มีนาคม CLSA Asean Forum 2016 ในประเทศไทย จัดโดย บล.ซี แอล เอส เอ    
7 - 8 มีนาคม SET Thai Corporate Day 2016 ในประเทศไทย จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ และ บล.ซีไอเอ็มบี    
3 - 4 มีนาคม Daiwa Investment Conference ในประเทศญี่ปุ่น จัดโดย ไดว่า    
2 - 3 มีนาคม เดินทางพบนักลงทุนในประเทศฮ่องกง จัดโดย บล.เครดิต สวิส    
กุมภาพันธ์
29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม เดินทางพบนักลงทุนในประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล. ซิตี้    
26 กุมภาพันธ์ กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์    
23 กุมภาพันธ์ งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2558    
16 กุมภาพันธ์ พบกองทุนในประเทศ จัดโดย บล. ภัทร    
04 กุมภาพันธ์ แถลงผลประกอบการประจำปี 2558 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์    
04 กุมภาพันธ์ ประกาศผลประกอบการประจำปี 2558